Old Version

Houses for rent

ID 5611
FOR RENT
House
FOR RENT
3,000Per Month
20.07.2015
11.12.2018
Aygedzor St, Arabkir, Yerevan
NOR TUN REALTY

1000
4
3
ID 30660
FOR RENT
House
FOR RENT
2,500Per Month
15.11.2016
11.12.2018
Aygedzor alley, Arabkir, Yerevan
NOR TUN REALTY

400
3
2
ID 6127
FOR RENT
House
FOR RENT
1,500Per Month
30.07.2015
11.12.2018
Aygestan St, Center, Yerevan
NOR TUN REALTY

500
4
2
ID 63681
FOR RENT
House
FOR RENT
1,600Per Month
15.10.2018
11.12.2018
Kanaker 12 St, Qanaqer-Zeytun, Yerevan
NOR TUN REALTY

600
7+
2
realtor

Hakob Nikoghosyan (Nor Tun Realty)

ID 63679
FOR RENT
House
FOR RENT
3,000Per Month
15.10.2018
11.12.2018
Dzor 1 district, Davtashen, Yerevan
NOR TUN REALTY

600
6
2
realtor

Hakob Nikoghosyan (Nor Tun Realty)

ID 63678
FOR RENT
House
FOR RENT
2,200Per Month
15.10.2018
11.12.2018
Dzor 1 district, Davtashen, Yerevan
NOR TUN REALTY

800
6
2
realtor

Hakob Nikoghosyan (Nor Tun Realty)

ID 64784
FOR RENT
House
FOR RENT
1,000Per Month
12.11.2018
11.12.2018
G 1 dis., Achapnyak, Yerevan
NOR TUN REALTY

700
5
1
realtor

Hakob Nikoghosyan (Nor Tun Realty)

ID 64783
FOR RENT
House
FOR RENT
3,000Per Month
12.11.2018
11.12.2018
Bagrevand district, Nor Norq, Yerevan
NOR TUN REALTY

700
6
2
realtor

Hakob Nikoghosyan (Nor Tun Realty)

ID 66995
FOR RENT
House
FOR RENT
450Per Month
11.12.2018
11.12.2018
N. Tigranyan St, Arabkir, Yerevan
KENTRON

110
3
2
ID 54068
FOR RENT
House
FOR RENT
600Per Month
06.03.2018
10.12.2018
Hovnatan St, Malatia-Sebastia, Yerevan
KENTRON

750
4
1
ID 57466
FOR RENT
House
FOR RENT
1,000Per Month
31.05.2018
10.12.2018
Tumanyan 2 passage, Center, Yerevan
KENTRON

120
3
1
ID 37843
FOR RENT
House
FOR RENT
5,000Per Month
31.03.2017
10.12.2018
Norq 9 St, Norq Marash, Yerevan
KENTRON

1000
5
3
ID 35718
FOR RENT
House
FOR RENT
1,000Per Month
20.02.2017
10.12.2018
Sarmen St, Center, Yerevan
KENTRON

170
3
3
ID 33974
FOR RENT
House
FOR RENT
1,500Per Month
18.01.2017
10.12.2018
Vahakni District, Vahagni district, Yerevan
KENTRON

1500
4
3
ID 40107
FOR RENT
House
FOR RENT
4,500Per Month
29.05.2017
10.12.2018
Moldovakan St, Nor Norq, Yerevan
KENTRON

1100
7+
3
ID 40143
FOR RENT
House
FOR RENT
2,000Per Month
30.05.2017
10.12.2018
Tsarav Aghbyur St, Avan, Yerevan
KENTRON

240
4
2
ID 34071
FOR RENT
House
FOR RENT
1,000Per Month
19.01.2017
10.12.2018
V.Papazyan St, Arabkir, Yerevan
KENTRON

400
7+
2
ID 54740
FOR RENT
House
FOR RENT
1,500Per Month
20.03.2018
10.12.2018
Aygektsi St, Arabkir, Yerevan
KENTRON

400
6
3
ID 61796
FOR RENT
House
FOR RENT
3,000Per Month
07.09.2018
10.12.2018
Vahakni District, Vahagni district, Yerevan
KENTRON

650
5
2
ID 64588
FOR RENT
House
FOR RENT
2,500Per Month
07.11.2018
10.12.2018
N. Tigranyan St, Arabkir, Yerevan
Express Realty

400
5
2
realtor

Էլիտա Մաճկալյան

ID 64541
FOR RENT
House
FOR RENT
4,000Per Month
06.11.2018
10.12.2018
Davit Bek St, Erebuni, Yerevan
Express Realty

2000
7+
3
realtor

Էլիտա Մաճկալյան

ID 64538
FOR RENT
House
FOR RENT
on requestPer Month
06.11.2018
10.12.2018
Nor Aresh 42 St, Erebuni, Yerevan
Express Realty

600
7+
3
realtor

Ռոստամ Գանցյան

ID 64227
FOR RENT
House
FOR RENT
3,000Per Month
27.10.2018
10.12.2018
Keri St, Arabkir, Yerevan
Express Realty

200
5
3
realtor

Էլիտա Մաճկալյան

ID 64221
FOR RENT
House
FOR RENT
3,000Per Month
27.10.2018
10.12.2018
Vahakni District, Vahagni district, Yerevan
Express Realty

650
5
2
realtor

Էլիտա Մաճկալյան

ID 64145
FOR RENT
House
FOR RENT
2,000Per Month
25.10.2018
10.12.2018
Arabkir 29 St, Arabkir, Yerevan
Express Realty

560
5
3
realtor

Էլիտա Մաճկալյան

ID 64076
FOR RENT
House
FOR RENT
1,600Per Month
24.10.2018
10.12.2018
Proshyan St, Center, Yerevan
Express Realty

180
6
2
realtor

Ռոստամ Գանցյան

ID 62842
FOR RENT
House
FOR RENT
on requestPer Month
27.09.2018
10.12.2018
Avan-Arinj 1 micro, Avan, Yerevan
Express Realty

806
6
3
realtor

Վաչիկ Մատինյան

ID 62186
FOR RENT
House
FOR RENT
3,000Per Month
13.09.2018
10.12.2018
Michurin St, Erebuni, Yerevan
Express Realty

3000
7+
4
realtor

Էլիտա Մաճկալյան

ID 45338
FOR RENT
House
FOR RENT
600Per Month
03.10.2017
10.12.2018
Argavand St, Malatia-Sebastia, Yerevan
Express Realty

1500
1
1
realtor

Էլիտա Մաճկալյան

ID 44708
FOR RENT
House
FOR RENT
2,000Per Month
21.09.2017
10.12.2018
Shiraz St, Achapnyak, Yerevan
Express Realty

100
6
3
realtor

Էլիտա Մաճկալյան

ID 46277
FOR RENT
House
FOR RENT
2,000Per Month
18.10.2017
10.12.2018
Vahakni District, Vahagni district, Yerevan
Express Realty

500
3
3
realtor

Էլիտա Մաճկալյան

ID 47563
FOR RENT
House
FOR RENT
247Per Month
14.11.2017
10.12.2018
Haghtanak vill, Malatia-Sebastia, Yerevan
Express Realty

100
4
1
realtor

Էլիտա Մաճկալյան

ID 48805
FOR RENT
House
FOR RENT
3,500Per Month
06.12.2017
10.12.2018
Metzarents St, Malatia-Sebastia, Yerevan
Express Realty

650
7+
3
realtor

Էլիտա Մաճկալյան

ID 51204
FOR RENT
House
FOR RENT
1,100Per Month
24.01.2018
10.12.2018
Keri St, Arabkir, Yerevan
Express Realty

200
4
2
realtor

Էլիտա Մաճկալյան

ID 51205
FOR RENT
House
FOR RENT
1,300Per Month
24.01.2018
10.12.2018
Keri St, Arabkir, Yerevan
Express Realty

200
1
2
realtor

Էլիտա Մաճկալյան

ID 52136
FOR RENT
House
FOR RENT
2,000Per Month
06.02.2018
10.12.2018
Sebastia str, Malatia-Sebastia, Yerevan
Express Realty

600
6
3
realtor

Էլիտա Մաճկալյան

Օnline payments

WIDE RANGE OF PAYMENT METHODS

Need help? Ask our experts

DO NOT HESITATE TO CONTACT US