Վթարային շենքերի ցուցակ Երևանում

Փողոց Շենքի № Մուտք Վթարայնության Կարգ
Ըստ ԲՇՎՏ-ի Ըստ Կադաստրի
Абелян ул. 5 Բոլորը 4 4
Абелян ул. 7 Բոլորը 2 2
Абелян ул. 9 Բոլորը 2 2
Абелян ул. 11 Բոլորը 2 2
Абелян ул. 13 Բոլորը 3 3
Абовян ул. 1/1 Բոլորը 2 0
Абовян ул. 1/3 Բոլորը 4 3
Б - 1 103 Բոլորը 0 4
Абовян ул. 1/4 Բոլորը 2 0
Абовян ул. 3/1 Բոլորը 3 3
Абовян ул. 4/6 Բոլորը 2 0
Абовян ул. 5/1 Բոլորը 3 3
Багратуняц пр 3 Բոլորը 2 0
Абовян ул. 12 Բոլորը 2 0
Багратуняц пр 7 Բոլորը 0 1
Багратуняц пр 13 Բոլորը 3 1
Адамян ул. 14 Բոլորը 4 0
Аэрация ул. 2/2 Բոլորը 0 3
Багратуняц пр 15 Բոլորը 3 1
Атоян ул. 80 Բոլորը 3 0
Багратуняц пр 73 Բոլորը 3 0
Башинджахян ул 180 Բոլորը 2 2
Андрэдерация ул 16 Բոլորը 0 3
Андрэдерация ул 18 Բոլորը 0 3
Башинджахян 1ый переу 20 Բոլորը 3 3
Башинджахян 1ый переу 22 Բոլորը 2 2
Башинджахян 1ый переу 169 Բոլորը 2 2
Башинджахян 1ый переу 191 Բոլորը 2 2
Бюзанд ул 1 Բոլորը 3 0
Бюзанд ул 2 Բոլորը 0 0
Бюзанд ул 4 Բոլորը 4 0
Бюзанд ул 6 Բոլորը 4 0
Бюзанд ул 8 Բոլորը 4 0
Бюзанд ул 9 Բոլորը 3 3
Бюзанд ул 11 Բոլորը 0 3
Бюзанд ул 18 Բոլորը 4 0
Бюзанд ул 18 Բոլորը 4 3
Бюзанд ул 22 Բոլորը 4 0
Бюзанд ул 23 Բոլորը 4 0
Бюзанд ул 25 Բոլորը 4 3
Бюзанд ул 26 Բոլորը 4 0
Бюзанд ул 35 Բոլորը 4 3
Бюзанд ул 42 Բոլորը 3 3
Бюзанд ул 85 Բոլորը 4 3
Бюзанд ул 97 Բոլորը 3 3
Бюзанд ул 107 Բոլորը 3 3
гайдар 7 Բոլորը 3 ձախից 3, մն.2
Гаджегортьнер 40 Բոլորը 2 1,3մ. - 2: 4մ. - 4
Гюлбенкян ул 25 Բոլորը 2 2
Грибоедов ул Բոլորը 3 4մ.-3, մն.-2
Давиташен 1 ый блок 20 Բոլորը 0 2
Давиташен 1 ый блок 21 Բոլորը 0 2
Давиташен 1 ый блок 22 Բոլորը 0 2
Давиташен 1 ый блок 23 Բոլորը 0 2
Давиташен 2 ой блок 17 Բոլորը 0 2
Давиташен 2 ой блок 21 Բոլորը 0 2
Давиташен 2 ой блок 41 Բոլորը 0 2
Дегатан ул 13 Բոլորը 4 3
Кохбаци ул 18 Բոլորը 3 0
Арибеви ул 7 Բոլորը 3 0
А. Аветисяна ул 63 Բոլորը 2 0
А. Аветисяна ул 67 Բոլորը 0 2
Арам ул 7 Բոլորը 3 0
Арам ул 8 Բոլորը 4 0
Арам ул 9 Բոլորը 3 0
Арам ул 21 Բոլորը 3 0
Арам ул 28 Բոլորը 4 0
Арам ул 29 Բոլորը 4 0
Арам ул 30 Բոլորը 4 0
Арам ул 34 Բոլորը 3 0
Арам ул 36 Բոլորը 3 0
Арам ул 66 Բոլորը 4 3
Арам ул 78 Բոլորը 4 0
Арам ул 80 Բոլորը 4 0
араратян 1 блок 12 Բոլորը 4 4
араратян Масив 10/3 Բոլորը 0 1մ. - 3: մն. - 2
Арзуманян ул 3 Բոլորը 0 1մ.-3
Арзуманян ул 4 Բոլորը 3 3
Арзуманян ул Բոլորը 4 1,3մ. - 3: 4-6մ. - 4
Арзуманян ул 10 Բոլորը 3 2
Арзуманян ул 12 Բոլորը 4 1մ. - 4: մն. - 3
Арзуманян ул 13 Բոլորը 2 0
Арзуманян ул 17 Բոլորը 0 2
Арзуманян ул 19 Բոլորը 2 2
Арзуманян ул 20 Բոլորը 0 2
Арзуманян ул 20ա Բոլորը 3 3
арцруни ул 90 Բոլորը 1 1
Аршакуняц пр 2ой переу 1 Բոլորը 2 0
Аршакуняц пр 2ой переу 3 Բոլորը 3 0
Аршакуняц пр 2ой переу 49ա Բոլորը 2 0
Ленинградян Ул 2 Բոլորը 3 3
Ленинградян Ул 10 Բոլորը 2 0
Кохбаци ул 29 Բոլորը 3 0
Кохбаци ул 41 Բոլորը 3 3
Екмалян ул 1/6 Բոլորը 4 0
Екмалян ул 3 Բոլորը 3 0
Екмалян ул 6 Բոլորը 3 0
Ленинградян Ул 12 Բոլորը 2 0
Ехбайрутян ул 14 Բոլորը 2 2
Ленинградян Ул 14 Բոլորը 2 0
Ленинградян Ул 15 Բոլորը 0 2
М.Хоренаци ул 10 Բոլորը 2 0
Ленинградян Ул 16 Բոլորը 2 0
М.Хоренаци ул 18 Բոլորը 2 0
Ехбайрутян ул 16 Բոլորը 2 2
Ленинградян Ул 18 Բոլորը 4 2
М.Хоренаци ул 20 Բոլորը 2 0
Ехбайрутян ул 19 Բոլորը 2 1,2,4մ. -2: մն. - 4
Ленинградян Ул 20 Բոլորը 2 0
Ехбайрутян ул 22 Բոլորը 2 2
М.Хоренаци ул 24 Բոլորը 4 0
Ленинградян Ул 22 Բոլորը 2 0
Ленинградян Ул 24 Բոլորը 3 4մ. - 4: մն.-3
Ехбайрутян ул 24 Բոլորը 2 2
Касян ул 3 Բոլորը 2 0
Касян ул 12 Բոլորը 2 0
Ленинградян Ул 27 Բոլորը 3 0
Киевян ул 2 Բոլորը 2 2
Ленинградян Ул 28 Բոլորը 2 0
Ленинградян Ул 29 Բոլորը 2 0
Эстонакан ул 4 Բոլորը 2 2
Ленинградян Ул 30 Բոլորը 2 0
Киевян ул 2 Բոլորը 2 2
Эстонакан ул 5 Բոլորը 4 3մ. - 4: մն. - 3
Киевян ул 5 Բոլորը 2 2
Ленинградян Ул 31 Բոլորը 4 0
Эстонакан ул 6 Բոլորը 2 2
Киевян ул 8 Բոլորը 3 0
Эстонакан ул 7 Բոլորը 0 2
Ленинградян Ул 33 Բոլորը 2 0
Киевян ул 22 Բոլորը 3 2,3 մ.-3: մն.-2
Ленинградян Ул 35 Բոլորը 2 0
Эстонакан ул 9 Բոլորը 2 2
Эстонакан ул 10 Բոլորը 3 3
Ленинградян Ул 37 Բոլորը 3 0
Комитас пр 1 Բոլորը 2 0
Ленинградян Ул 39 Բոլորը 2 0
Эстонакан ул 11 Բոլորը 4 1մ. - 4: մն. - 3
Комитас пр 8 Բոլորը 2 2
Комитас пр 9 Բոլորը 3 0
Ленинградян Ул 40 Բոլորը 0 2
Эстонакан ул 12 Բոլորը 3 3
Комитас пр 20 Բոլորը 3 3
Эстонакан ул 13 Բոլորը 4 3մ. - 4: 1, 2 մ. - 3
Ленинградян Ул 41 Բոլորը 2 0
Ленинградян Ул 41 Բոլորը 2 0
Эстонакан ул 18 Բոլորը 4 0
Комитас пр 33 Բոլորը 2 0
Комитас пр 49 Բոլորը 2 0
Эстонакан ул 25 Բոլորը 3 3
Ленинградян Ул 43 Բոլորը 2 0
Комитас пр 54 Բոլորը 3 10մ. - 3: մն.-2
Комитас пр 54/1 Բոլորը 2 0
Ленинградян Ул 48 Բոլորը 2 0
Эребуни ул 14 Բոլորը 4 3
Алабян ул 3 Բոլորը 0 3
Эребуни ул 31 Բոլորը 0 2
Ленинградян Ул 48/2 Բոլորը 1 0
Алабян ул 5 Բոլորը 0 2
Ленинградян Ул 48/1 Բոլորը 1 0
Алабян ул 9 Բոլորը 0 2
Таманцинер ул 15 Բոլորը 0 3
Ленинградян Ул 48/3 Բոլորը 1 0
Алабян ул 11 Բոլորը 0 2
Таманцинер ул 38ա Բոլորը 0 3
Алабян ул 15 Բոլորը 2 2
Ленинградян Ул 48/5 Բոլորը 1 0
Алабян ул 17 Բոլորը 2 2
Таманцинер ул 13 Բոլորը 0 3
Ленинградян Ул 50 Բոլորը 0 2
Алабян ул 19 Բոլորը 2 2
Таманцинер ул 15 Բոլորը 0 3
Алабян ул 27 Բոլորը 3 3
Ленинградян Ул 51 Բոլորը 2 0
Алабян ул 29 Բոլորը 2 2
Алабян ул 31 Բոլորը 4 3մ. - 4: մն. - 3
Ленинградян Ул 53 Բոլորը 2 0
Таманцинер ул 1ый переу 3 Բոլորը 0 3
Алабян ул 33 Բոլորը 2 2
Таманцинер ул 1ый переу 13 Բոլորը 0 3
Алабян ул 35 Բոլորը 0 2
Таманцинер ул 1ый переу 3 Բոլորը 0 2
Лео ул 76 Բոլորը 3 0
Алабян ул 37 Բոլորը 2 3
Таманцинер ул 1ый переу 7 Բոլորը 0 3
Алабян ул 39 Բոլորը 2 2
Алабян ул 41 Բոլորը 2 2
Таманцинер ул 9ый переу 7 Բոլորը 0 3
Алабян ул 43 Բոլորը 2 2
Либкнехт ул 11 Բոլորը 4 0
Алабян ул 45 Բոլորը 3 3
Алабян ул 47 Բոլորը 2 2
Алабян ул 49 Բոլորը 4 4
Либкнехт ул 16 Բոլորը 3 0
Алабян ул 51 Բոլորը 0 2
Либкнехт ул 18 Բոլորը 4 0
Алабян ул 53 Բոլորը 0 2
Либкнехт ул 20 Բոլորը 4 0
Алабян ул 57 Բոլորը 4 1,3մ. - 3: 2մ. - 4
Алабян ул 59 Բոլորը 2 2
Алабян ул 61 Բոլորը 3 3
Алабян ул 63 Բոլորը 0 2
Тапабаш ул 4 Բոլորը 4 0
Алабян ул 65 Բոլորը 2 2
Тапабаш ул 6 Բոլորը 4 0
Тапабаш ул 15 Բոլորը 4 0
Либкнехт ул 22 Բոլորը 4 0
Либкнехт ул 24 Բոլորը 4 0
Анрапетутян ул 2ой переу 0 Բոլորը 4 0
Анрапетутян ул 6 Բոլորը 2 0
Тбилисян шоссе 4 Բոլորը 0 2
Анрапетутян ул 32 Բոլորը 2 0
Тбилисян шоссе 6 Բոլորը 0 2
Тбилисян шоссе 8 Բոլորը 0 2
Анрапетутян ул 51/53 Բոլորը 3 3
Телмани ул 13 Բոլորը 3 3
Телмани ул 21 Բոլորը 1 1
Телмани ул 23 Բոլորը 2 2
Н. Шенгавит 11ый ул 54 Բոլորը 0 3
Телмани ул 24 Բոլորը 2 2
Телмани ул 25 Բոլորը 2 2
Ованнесов ул 7 Բոլորը 2 2
Телмани ул 26 Բոլորը 2 2
Ованнесов ул 7/1 Բոլորը 3 3
Телмани ул 28 Բոլորը 2 2
Ованнесов ул 8/3 Բոլորը 3 0
Шинарарнери Ул 3 Բոլորը 0 3
Телмани ул 30 Բոլորը 2 2
Шинарарнери Ул 5 Բոլորը 3 3
Шинарарнери Ул 6 Բոլորը 4 4
Туманян ул 17 Բոլորը 2 0
Г.Кочар ул 17 Բոլորը 3 1մ.-3: մն.-2
Шинарарнери Ул 10 Բոլորը 2 1մ.-3
Туманян ул 21/1 Բոլորը 3 3
Туманян ул 21/4 Բոլորը 3 3
Шинарарнери Ул 11 Բոլորը 3 3
Мазманян ул 4 Բոլորը 2 0
Туманян ул 25 Բոլորը 3 3
Шинарарнери Ул 12 Բոլորը 0 3
Туманян ул 37ա Բոլորը 0 2
Шинарарнери Ул 14 Բոլորը 3 2,3 մ.-4: 1,4,5,6,մ.-3
Малхасянц ул 3 Բոլորը 2 0
Шинарарнери Ул 15 Բոլորը 4 4
Шинарарнери Ул 16 Բոլորը 2 0
Мамиконянц ул 54 Բոլորը 3 0
Себастия ул 18 Բոլորը 4 4
Шинарарнери Ул 18 Բոլորը 2 0
Себастия ул 20 Բոլորը 0 2
Майиси 9 ул 4 Բոլորը 2 2
Себастия ул 22 Բոլորը 0 2
Шинарарнери Ул 22 Բոլորը 2 2
Майиси 9 ул 4/1 Բոլորը 2 2
Себастия ул 24 Բոլորը 0 2
Шинарарнери Ул 23 Բոլորը 4 1,2,3մ. -4: 4,5,6մ. -3
Майиси 9 ул 4/2 Բոլորը 2 2
Себастия ул 26 Բոլորը 2 3
Майиси 9 ул 4/3 Բոլորը 2 2
Шинарарнери Ул 24 Բոլորը 4 1-6մ. - 3: 4մ. - 4
Майиси 9 ул 6 Բոլորը 2 2
Себастия ул 28 Բոլորը 3 1,3մ. - 2: մն. - 3
Шинарарнери Ул 25 Բոլորը 3 3
Майиси 9 ул 9 Բոլորը 0 2
Себастия ул 30ա Բոլորը 0 2
Майисян ул 10 Բոլորը 4 0
Шинарарнери Ул 26 Բոլորը 2 2
Сисакян ул 16 Բոլորը 3 4
Шинарарнери Ул 27 Բոլորը 3 3
Сисакян ул 20 Բոլորը 0 2
Шинарарнери Ул 28 Բոլորը 4 1- 3մ. - 4: 4-6մ. - 3
Майисян ул 52 Բոլորը 4 0
Сисакян ул 22 Բոլորը 4 4
Шинарарнери Ул 29 Բոլորը 2 2
Маргарян ул 10 Բոլորը 4 4
Маргарян ул 11 11 0 2
Шинарарнери Ул 31 Բոլորը 3 2մ. - 3
Советнер ул 13 Բոլորը 2 0
Маргарян ул 12 Բոլորը 2 2
Шинарарнери Ул 32 Բոլորը 3 2
Маргарян ул 13 Բոլորը 0 2
Шинарарнери Ул 35 Բոլորը 4 1մ. - 4: 2 - 6մ. -
Маргарян ул 15 Բոլորը 0 2
Сундукян ул 7 Բոլորը 2 0
Маргарян ул 17 Բոլորը 0 4
Маргарян ул 19 Բոլորը 3 3
Суворов ул 5 Բոլորը 0 3
Маргарян ул 20/1 Բոլորը 2 2
Чехов Ул 15 Բոլորը 2 2
Маргарян ул 25 Բոլորը 2 2
Чехов Ул 17 Բոլորը 0 2
Суренян ул 2 Բոլորը 3 0
Маргарян ул 27 Բոլորը 2 2
Маргарян ул 29 Բոլորը 4 4
Чехов Ул 23 Բոլորը 2 2
Маргарян ул 31 Բոլորը 2 2
Севан 128 Բոլորը 2 2
Чехов Ул 24 Բոլորը 2 3
Маргарян ул 37 Բոլորը 2 2
Севан 129 Բոլորը 0 2
Маргарян ул 41 Բոլորը 3 3
Севан 130 Բոլորը 2 3
Чехов Ул 25 Բոլորը 2 3
Маргарян ул 43 Բոլորը 2 2
Чехов Ул 28 Բոլորը 3 3
Маргарян 1ый переу 2 Բոլորը 2 2
Чехов Ул 30 Բոլորը 0 3
Маргарян 1ый переу 12 Բոլորը 2 0
Маргарян 2ой переу 2 Բոլորը 2 0
Маргарян 2ой переу 4 Բոլորը 2 4 մ. - 3
Врамшапу Арка ул 8 Բոլորը 2 0
Врамшапу Арка ул 16 Բոլորը 4 0
Врамшапу Арка ул 20 Բոլորը 2 0
Пушкин Ул 2 Բոլորը 3 0
Мичурин ул 5 Բոլորը 0 2
Врамшапу Арка ул 22 Բոլորը 4 0
Пушкин Ул 4 Բոլորը 3 3
Врамшапу Арка ул 24 Բոլորը 4 4
Пушкин Ул 10 Բոլորը 3 3
Молотов Ул 8 Բոլորը 2 0
Врамшапу Арка ул 26 Բոլորը 2 0
Пушкин Ул 11 Բոլորը 3 0
Пушкин Ул 15 Բոլորը 3 3
Врамшапу Арка ул 36 Բոլորը 0 3
Мурацан ул 192 Բոլորը 2 1,3մ. - 2: մն. - 3
Пушкин Ул 23 Բոլորը 4 3
Терян ул 9 Բոլորը 4 3
Пушкин Ул 28 Բոլորը 3 0
Терян ул 11 Բոլորը 3 3
Пушкин Ул 34 Բոլորը 4 4
Терян ул 13 Բոլորը 3 0
Терян ул 35 Բոլորը 2 2
Наиран ул 40 Բոլորը 0 աջից - 3: մն. - 2
Тигран Мец пр 1 Բոլորը 3 0
Наиран ул 42 Բոլորը 2 ձախից - 3, մն. - 2
Тигран Мец пр 3 Բոլորը 3 3
Джухаи Ул 5 Բոլորը 0 4
Наиран ул 46 Բոլորը 3 2
Тигран Мец пр 10 Բոլորը 2 2
Наиран ул 47 Բոլորը 2 0
Тигран Мец пр 11 Բոլորը 3 4
Наиран ул 48 Բոլորը 2 2
Тигран Мец пр 13 Բոլորը 3 3
Фучик Ул 4 Բոլորը 0 3
Нар Дос ул 36 Բոլորը 0 3
Тигран Мец пр 15 Բոլորը 4 3
Нар Дос ул 36ա Բոլորը 0 2
Фучик Ул 6 Բոլորը 2 2
Фучик Ул 9 Բոլորը 0 4
Гарегин Нжде пр 28/1 Բոլորը 2 2
Фучик Ул 12 Բոլորը 4 4
Гарегин Нжде пр 28/2 Բոլորը 2 2
Фучик Ул 10 Բոլորը 4 4
Гарегин Нжде пр 28/3 Բոլորը 2 2
Гарегин Нжде пр 30 Բոլորը 2 2
Фучик Ул 14 Բոլորը 3 3
Гарегин Нжде пр 30/1 Բոլորը 3 3
З. Канакерци 145 Բոլորը 0 3
Гарегин Нжде пр 30/2 Բոլորը 3 3
Фучик Ул 16 Բոլորը 4 4
Фучик Ул 19 Բոլորը 0 4
Орбели Ехбайрнер ул 14 Բոլորը 2 0
Фучик 2ой переу 2 Բոլորը 2 2
Фучик Ул 22 Բոլորը 4 4
Фучик Ул 20 Բոլորը 4 4
Фучик 2ой переу 5 Բոլորը 4 4
Фучик 2ой переу 1 Բոլորը 2 2
Фучик Ул 23 Բոլորը 3 3
Фучик 1ый переу 17 Բոլորը 0 2
Фучик Ул 24 Բոլորը 2 2
Фучик 1ый переу 15 Բոլորը 0 2
Фучик Ул 25 Բոլորը 2 2
Фучик Ул 25/2 Բոլորը 0 2
Фучик 1ый переу 13 Բոլորը 2 2
Фучик Ул 27 Բոլորը 2 0
Фучик 1ый переу 11 Բոլորը 2 2
Фучик 1ый переу 9 Բոլորը 4 0
Фучик 1ый переу 7 Բոլորը 2 2
Фучик 1ый переу 5 Բոլորը 2 2
Фучик 1ый переу 3 Բոլորը 4 1,3մ. - 3: 2մ. - 4
Фучик 1ый переу 1 Բոլորը 2 2

Онлайн платеж

WIDE RANGE OF PAYMENT METHODS

Нужна помощь? Спросите у эксперта

DO NOT HESITATE TO CONTACT US