Վթարային շենքերի ցուցակ Երևանում

Փողոց Շենքի № Մուտք Վթարայնության Կարգ
Ըստ ԲՇՎՏ-ի Ըստ Կադաստրի
Abelyan str. 5 Բոլորը 4 4
Abelyan str. 7 Բոլորը 2 2
Abelyan str. 9 Բոլորը 2 2
Abelyan str. 11 Բոլորը 2 2
Abelyan str. 13 Բոլորը 3 3
Abovyan str. 1/1 Բոլորը 2 0
Abovyan str. 1/3 Բոլորը 4 3
B - 1 103 Բոլորը 0 4
Abovyan str. 1/4 Բոլորը 2 0
Abovyan str. 3/1 Բոլորը 3 3
Abovyan str. 4/6 Բոլորը 2 0
Abovyan str. 5/1 Բոլորը 3 3
Bagratuniats Ave 3 Բոլորը 2 0
Abovyan str. 12 Բոլորը 2 0
Bagratuniats Ave 7 Բոլորը 0 1
Bagratuniats Ave 13 Բոլորը 3 1
Adamyan str. 14 Բոլորը 4 0
Aeratsia str. 2/2 Բոլորը 0 3
Bagratuniats Ave 15 Բոլորը 3 1
Atoyan str. 80 Բոլորը 3 0
Bagratuniats Ave 73 Բոլորը 3 0
Bashinjaxyan St 180 Բոլորը 2 2
Andrfederation str 16 Բոլորը 0 3
Andrfederation str 18 Բոլորը 0 3
Bashinjaxyan 1 alley 20 Բոլորը 3 3
Bashinjaxyan 1 alley 22 Բոլորը 2 2
Bashinjaxyan 1 alley 169 Բոլորը 2 2
Bashinjaxyan 1 alley 191 Բոլորը 2 2
Buzand St 1 Բոլորը 3 0
Buzand St 2 Բոլորը 0 0
Buzand St 4 Բոլորը 4 0
Buzand St 6 Բոլորը 4 0
Buzand St 8 Բոլորը 4 0
Buzand St 9 Բոլորը 3 3
Buzand St 11 Բոլորը 0 3
Buzand St 18 Բոլորը 4 0
Buzand St 18 Բոլորը 4 3
Buzand St 22 Բոլորը 4 0
Buzand St 23 Բոլորը 4 0
Buzand St 25 Բոլորը 4 3
Buzand St 26 Բոլորը 4 0
Buzand St 35 Բոլորը 4 3
Buzand St 42 Բոլորը 3 3
Buzand St 85 Բոլորը 4 3
Buzand St 97 Բոլորը 3 3
Buzand St 107 Բոլորը 3 3
Gaydar 7 Բոլորը 3 ձախից 3, մն.2
Gajegortsner 40 Բոլորը 2 1,3մ. - 2: 4մ. - 4
Gyulbenkyan St 25 Բոլորը 2 2
Griboedov St Բոլորը 3 4մ.-3, մն.-2
Davtashen 1 district 20 Բոլորը 0 2
Davtashen 1 district 21 Բոլորը 0 2
Davtashen 1 district 22 Բոլորը 0 2
Davtashen 1 district 23 Բոլորը 0 2
Davtashen 2 district 17 Բոլորը 0 2
Davtashen 2 district 21 Բոլորը 0 2
Davtashen 2 district 41 Բոլորը 0 2
Deghatan St 13 Բոլորը 4 3
Koghbatsi St 18 Բոլորը 3 0
Aribevi str 7 Բոլորը 3 0
A. Avetisyan str 63 Բոլորը 2 0
A. Avetisyan str 67 Բոլորը 0 2
Arami str 7 Բոլորը 3 0
Arami str 8 Բոլորը 4 0
Arami str 9 Բոլորը 3 0
Arami str 21 Բոլորը 3 0
Arami str 28 Բոլորը 4 0
Arami str 29 Բոլորը 4 0
Arami str 30 Բոլորը 4 0
Arami str 34 Բոլորը 3 0
Arami str 36 Բոլորը 3 0
Arami str 66 Բոլորը 4 3
Arami str 78 Բոլորը 4 0
Arami str 80 Բոլորը 4 0
Araratyan 1 alley 12 Բոլորը 4 4
Araratyan Masiv 10/3 Բոլորը 0 1մ. - 3: մն. - 2
Arzumanyan str 3 Բոլորը 0 1մ.-3
Arzumanyan str 4 Բոլորը 3 3
Arzumanyan str Բոլորը 4 1,3մ. - 3: 4-6մ. - 4
Arzumanyan str 10 Բոլորը 3 2
Arzumanyan str 12 Բոլորը 4 1մ. - 4: մն. - 3
Arzumanyan str 13 Բոլորը 2 0
Arzumanyan str 17 Բոլորը 0 2
Arzumanyan str 19 Բոլորը 2 2
Arzumanyan str 20 Բոլորը 0 2
Arzumanyan str 20ա Բոլորը 3 3
Artsruni str 90 Բոլորը 1 1
Arshakunyats Ave 2 side 1 Բոլորը 2 0
Arshakunyats Ave 2 side 3 Բոլորը 3 0
Arshakunyats Ave 2 side 49ա Բոլորը 2 0
Leningradyan st 2 Բոլորը 3 3
Leningradyan st 10 Բոլորը 2 0
Koghbatsi St 29 Բոլորը 3 0
Koghbatsi St 41 Բոլորը 3 3
Yekmalyan St 1/6 Բոլորը 4 0
Yekmalyan St 3 Բոլորը 3 0
Yekmalyan St 6 Բոլորը 3 0
Leningradyan st 12 Բոլորը 2 0
Exbayrutyan St 14 Բոլորը 2 2
Leningradyan st 14 Բոլորը 2 0
Leningradyan st 15 Բոլորը 0 2
M.Khorenatsi St 10 Բոլորը 2 0
Leningradyan st 16 Բոլորը 2 0
M.Khorenatsi St 18 Բոլորը 2 0
Exbayrutyan St 16 Բոլորը 2 2
Leningradyan st 18 Բոլորը 4 2
M.Khorenatsi St 20 Բոլորը 2 0
Exbayrutyan St 19 Բոլորը 2 1,2,4մ. -2: մն. - 4
Leningradyan st 20 Բոլորը 2 0
Exbayrutyan St 22 Բոլորը 2 2
M.Khorenatsi St 24 Բոլորը 4 0
Leningradyan st 22 Բոլորը 2 0
Leningradyan st 24 Բոլորը 3 4մ. - 4: մն.-3
Exbayrutyan St 24 Բոլորը 2 2
Kasyan St 3 Բոլորը 2 0
Kasyan St 12 Բոլորը 2 0
Leningradyan st 27 Բոլորը 3 0
Kievyan St 2 Բոլորը 2 2
Leningradyan st 28 Բոլորը 2 0
Leningradyan st 29 Բոլորը 2 0
Estonakan St 4 Բոլորը 2 2
Leningradyan st 30 Բոլորը 2 0
Kievyan St 2 Բոլորը 2 2
Estonakan St 5 Բոլորը 4 3մ. - 4: մն. - 3
Kievyan St 5 Բոլորը 2 2
Leningradyan st 31 Բոլորը 4 0
Estonakan St 6 Բոլորը 2 2
Kievyan St 8 Բոլորը 3 0
Estonakan St 7 Բոլորը 0 2
Leningradyan st 33 Բոլորը 2 0
Kievyan St 22 Բոլորը 3 2,3 մ.-3: մն.-2
Leningradyan st 35 Բոլորը 2 0
Estonakan St 9 Բոլորը 2 2
Estonakan St 10 Բոլորը 3 3
Leningradyan st 37 Բոլորը 3 0
Komitas Ave 1 Բոլորը 2 0
Leningradyan st 39 Բոլորը 2 0
Estonakan St 11 Բոլորը 4 1մ. - 4: մն. - 3
Komitas Ave 8 Բոլորը 2 2
Komitas Ave 9 Բոլորը 3 0
Leningradyan st 40 Բոլորը 0 2
Estonakan St 12 Բոլորը 3 3
Komitas Ave 20 Բոլորը 3 3
Estonakan St 13 Բոլորը 4 3մ. - 4: 1, 2 մ. - 3
Leningradyan st 41 Բոլորը 2 0
Leningradyan st 41 Բոլորը 2 0
Estonakan St 18 Բոլորը 4 0
Komitas Ave 33 Բոլորը 2 0
Komitas Ave 49 Բոլորը 2 0
Estonakan St 25 Բոլորը 3 3
Leningradyan st 43 Բոլորը 2 0
Komitas Ave 54 Բոլորը 3 10մ. - 3: մն.-2
Komitas Ave 54/1 Բոլորը 2 0
Leningradyan st 48 Բոլորը 2 0
Erebuni St 14 Բոլորը 4 3
Halabyan St 3 Բոլորը 0 3
Erebuni St 31 Բոլորը 0 2
Leningradyan st 48/2 Բոլորը 1 0
Halabyan St 5 Բոլորը 0 2
Leningradyan st 48/1 Բոլորը 1 0
Halabyan St 9 Բոլորը 0 2
Tamantsiner St 15 Բոլորը 0 3
Leningradyan st 48/3 Բոլորը 1 0
Halabyan St 11 Բոլորը 0 2
Tamantsiner St 38ա Բոլորը 0 3
Halabyan St 15 Բոլորը 2 2
Leningradyan st 48/5 Բոլորը 1 0
Halabyan St 17 Բոլորը 2 2
Tamantsiner St 13 Բոլորը 0 3
Leningradyan st 50 Բոլորը 0 2
Halabyan St 19 Բոլորը 2 2
Tamantsiner St 15 Բոլորը 0 3
Halabyan St 27 Բոլորը 3 3
Leningradyan st 51 Բոլորը 2 0
Halabyan St 29 Բոլորը 2 2
Halabyan St 31 Բոլորը 4 3մ. - 4: մն. - 3
Leningradyan st 53 Բոլորը 2 0
Tamantsiner 1 alley 3 Բոլորը 0 3
Halabyan St 33 Բոլորը 2 2
Tamantsiner 1 alley 13 Բոլորը 0 3
Halabyan St 35 Բոլորը 0 2
Tamantsiner 1 alley 3 Բոլորը 0 2
Leo St 76 Բոլորը 3 0
Halabyan St 37 Բոլորը 2 3
Tamantsiner 1 alley 7 Բոլորը 0 3
Halabyan St 39 Բոլորը 2 2
Halabyan St 41 Բոլորը 2 2
Tamantsiner 9 alley 7 Բոլորը 0 3
Halabyan St 43 Բոլորը 2 2
Libknekht St 11 Բոլորը 4 0
Halabyan St 45 Բոլորը 3 3
Halabyan St 47 Բոլորը 2 2
Halabyan St 49 Բոլորը 4 4
Libknekht St 16 Բոլորը 3 0
Halabyan St 51 Բոլորը 0 2
Libknekht St 18 Բոլորը 4 0
Halabyan St 53 Բոլորը 0 2
Libknekht St 20 Բոլորը 4 0
Halabyan St 57 Բոլորը 4 1,3մ. - 3: 2մ. - 4
Halabyan St 59 Բոլորը 2 2
Halabyan St 61 Բոլորը 3 3
Halabyan St 63 Բոլորը 0 2
Tapabash St 4 Բոլորը 4 0
Halabyan St 65 Բոլորը 2 2
Tapabash St 6 Բոլորը 4 0
Tapabash St 15 Բոլորը 4 0
Libknekht St 22 Բոլորը 4 0
Libknekht St 24 Բոլորը 4 0
Hanrapetutyan str 2 alley 0 Բոլորը 4 0
Hanrapetutyan str 6 Բոլորը 2 0
Tbilisian hightway 4 Բոլորը 0 2
Hanrapetutyan str 32 Բոլորը 2 0
Tbilisian hightway 6 Բոլորը 0 2
Tbilisian hightway 8 Բոլորը 0 2
Hanrapetutyan str 51/53 Բոլորը 3 3
Telmani st 13 Բոլորը 3 3
Telmani st 21 Բոլորը 1 1
Telmani st 23 Բոլորը 2 2
N. Shengavit 11 St 54 Բոլորը 0 3
Telmani st 24 Բոլորը 2 2
Telmani st 25 Բոլորը 2 2
Hovhannesov st 7 Բոլորը 2 2
Telmani st 26 Բոլորը 2 2
Hovhannesov st 7/1 Բոլորը 3 3
Telmani st 28 Բոլորը 2 2
Hovhannesov st 8/3 Բոլորը 3 0
Shinararner St 3 Բոլորը 0 3
Telmani st 30 Բոլորը 2 2
Shinararner St 5 Բոլորը 3 3
Shinararner St 6 Բոլորը 4 4
Tumanyan St 17 Բոլորը 2 0
Hr.Kochar St 17 Բոլորը 3 1մ.-3: մն.-2
Shinararner St 10 Բոլորը 2 1մ.-3
Tumanyan St 21/1 Բոլորը 3 3
Tumanyan St 21/4 Բոլորը 3 3
Shinararner St 11 Բոլորը 3 3
Mazmanyan St 4 Բոլորը 2 0
Tumanyan St 25 Բոլորը 3 3
Shinararner St 12 Բոլորը 0 3
Tumanyan St 37ա Բոլորը 0 2
Shinararner St 14 Բոլորը 3 2,3 մ.-4: 1,4,5,6,մ.-3
Malkhasiants St 3 Բոլորը 2 0
Shinararner St 15 Բոլորը 4 4
Shinararner St 16 Բոլորը 2 0
Mamikoniants St 54 Բոլորը 3 0
Sebastia str 18 Բոլորը 4 4
Shinararner St 18 Բոլորը 2 0
Sebastia str 20 Բոլորը 0 2
Mayisi 9 St 4 Բոլորը 2 2
Sebastia str 22 Բոլորը 0 2
Shinararner St 22 Բոլորը 2 2
Mayisi 9 St 4/1 Բոլորը 2 2
Sebastia str 24 Բոլորը 0 2
Shinararner St 23 Բոլորը 4 1,2,3մ. -4: 4,5,6մ. -3
Mayisi 9 St 4/2 Բոլորը 2 2
Sebastia str 26 Բոլորը 2 3
Mayisi 9 St 4/3 Բոլորը 2 2
Shinararner St 24 Բոլորը 4 1-6մ. - 3: 4մ. - 4
Mayisi 9 St 6 Բոլորը 2 2
Sebastia str 28 Բոլորը 3 1,3մ. - 2: մն. - 3
Shinararner St 25 Բոլորը 3 3
Mayisi 9 St 9 Բոլորը 0 2
Sebastia str 30ա Բոլորը 0 2
Mayisyan St 10 Բոլորը 4 0
Shinararner St 26 Բոլորը 2 2
Sisakyan St 16 Բոլորը 3 4
Shinararner St 27 Բոլորը 3 3
Sisakyan St 20 Բոլորը 0 2
Shinararner St 28 Բոլորը 4 1- 3մ. - 4: 4-6մ. - 3
Mayisyan St 52 Բոլորը 4 0
Sisakyan St 22 Բոլորը 4 4
Shinararner St 29 Բոլորը 2 2
Margaryan St 10 Բոլորը 4 4
Margaryan St 11 11 0 2
Shinararner St 31 Բոլորը 3 2մ. - 3
Sovetner st 13 Բոլորը 2 0
Margaryan St 12 Բոլորը 2 2
Shinararner St 32 Բոլորը 3 2
Margaryan St 13 Բոլորը 0 2
Shinararner St 35 Բոլորը 4 1մ. - 4: 2 - 6մ. -
Margaryan St 15 Բոլորը 0 2
Sundukyan St 7 Բոլորը 2 0
Margaryan St 17 Բոլորը 0 4
Margaryan St 19 Բոլորը 3 3
Suvorov st 5 Բոլորը 0 3
Margaryan St 20/1 Բոլորը 2 2
Chexov St 15 Բոլորը 2 2
Margaryan St 25 Բոլորը 2 2
Chexov St 17 Բոլորը 0 2
Surenyant St 2 Բոլորը 3 0
Margaryan St 27 Բոլորը 2 2
Margaryan St 29 Բոլորը 4 4
Chexov St 23 Բոլորը 2 2
Margaryan St 31 Բոլորը 2 2
Sevan street 128 Բոլորը 2 2
Chexov St 24 Բոլորը 2 3
Margaryan St 37 Բոլորը 2 2
Sevan street 129 Բոլորը 0 2
Margaryan St 41 Բոլորը 3 3
Sevan street 130 Բոլորը 2 3
Chexov St 25 Բոլորը 2 3
Margaryan St 43 Բոլորը 2 2
Chexov St 28 Բոլորը 3 3
Margaryan 1 alley 2 Բոլորը 2 2
Chexov St 30 Բոլորը 0 3
Margaryan 1 alley 12 Բոլորը 2 0
Margaryan 2 alley 2 Բոլորը 2 0
Margaryan 2 alley 4 Բոլորը 2 4 մ. - 3
Vramshapuh Arqay St 8 Բոլորը 2 0
Vramshapuh Arqay St 16 Բոլորը 4 0
Vramshapuh Arqay St 20 Բոլորը 2 0
Pushkin St 2 Բոլորը 3 0
Michurin St 5 Բոլորը 0 2
Vramshapuh Arqay St 22 Բոլորը 4 0
Pushkin St 4 Բոլորը 3 3
Vramshapuh Arqay St 24 Բոլորը 4 4
Pushkin St 10 Բոլորը 3 3
Molotov st 8 Բոլորը 2 0
Vramshapuh Arqay St 26 Բոլորը 2 0
Pushkin St 11 Բոլորը 3 0
Pushkin St 15 Բոլորը 3 3
Vramshapuh Arqay St 36 Բոլորը 0 3
Muratsan St 192 Բոլորը 2 1,3մ. - 2: մն. - 3
Pushkin St 23 Բոլորը 4 3
Teryan St 9 Բոլորը 4 3
Pushkin St 28 Բոլորը 3 0
Teryan St 11 Բոլորը 3 3
Pushkin St 34 Բոլորը 4 4
Teryan St 13 Բոլորը 3 0
Teryan St 35 Բոլորը 2 2
Nairyan st 40 Բոլորը 0 աջից - 3: մն. - 2
Tigran Mets Ave 1 Բոլորը 3 0
Nairyan st 42 Բոլորը 2 ձախից - 3, մն. - 2
Tigran Mets Ave 3 Բոլորը 3 3
Juxai St 5 Բոլորը 0 4
Nairyan st 46 Բոլորը 3 2
Tigran Mets Ave 10 Բոլորը 2 2
Nairyan st 47 Բոլորը 2 0
Tigran Mets Ave 11 Բոլորը 3 4
Nairyan st 48 Բոլորը 2 2
Tigran Mets Ave 13 Բոլորը 3 3
Fuchik St 4 Բոլորը 0 3
NarDos St 36 Բոլորը 0 3
Tigran Mets Ave 15 Բոլորը 4 3
NarDos St 36ա Բոլորը 0 2
Fuchik St 6 Բոլորը 2 2
Fuchik St 9 Բոլորը 0 4
Garegin Nzhdeh Ave 28/1 Բոլորը 2 2
Fuchik St 12 Բոլորը 4 4
Garegin Nzhdeh Ave 28/2 Բոլորը 2 2
Fuchik St 10 Բոլորը 4 4
Garegin Nzhdeh Ave 28/3 Բոլորը 2 2
Garegin Nzhdeh Ave 30 Բոլորը 2 2
Fuchik St 14 Բոլորը 3 3
Garegin Nzhdeh Ave 30/1 Բոլորը 3 3
Z. Kanaqertsi 145 Բոլորը 0 3
Garegin Nzhdeh Ave 30/2 Բոլորը 3 3
Fuchik St 16 Բոլորը 4 4
Fuchik St 19 Բոլորը 0 4
Orbeli Yeghbayrner St 14 Բոլորը 2 0
Fuchik 2 alley 2 Բոլորը 2 2
Fuchik St 22 Բոլորը 4 4
Fuchik St 20 Բոլորը 4 4
Fuchik 2 alley 5 Բոլորը 4 4
Fuchik 2 alley 1 Բոլորը 2 2
Fuchik St 23 Բոլորը 3 3
Fuchik 1 alley 17 Բոլորը 0 2
Fuchik St 24 Բոլորը 2 2
Fuchik 1 alley 15 Բոլորը 0 2
Fuchik St 25 Բոլորը 2 2
Fuchik St 25/2 Բոլորը 0 2
Fuchik 1 alley 13 Բոլորը 2 2
Fuchik St 27 Բոլորը 2 0
Fuchik 1 alley 11 Բոլորը 2 2
Fuchik 1 alley 9 Բոլորը 4 0
Fuchik 1 alley 7 Բոլորը 2 2
Fuchik 1 alley 5 Բոլորը 2 2
Fuchik 1 alley 3 Բոլորը 4 1,3մ. - 3: 2մ. - 4
Fuchik 1 alley 1 Բոլորը 2 2

O nline Zahlungen

WIDE RANGE OF PAYMENT METHODS

Need help? Ask our experts

DO NOT HESITATE TO CONTACT US